sobota, 17 Kwi 2021

 Wielkanoc 2021r
wtorek, 30 marca 2021 12:50

Wielki Czwartek

- 18:00 - Msza Święta


Wielki Pątek

- 15:00 - Droga Krzyżowa

-18:00 - Nabożeństwo


Wielka Sobota : Święcenie pokarmów:

9:00

10:00

11:00

12:00

Nabożeństwo - 19:00

Adoracja - do 21:00

Wielkanoc:

Msze Śwęte :

 7:00

9:00

11:00

Drodzy Diecezjanie!

Kolejne Święta Wielkanocne będziemy przeżywać w trudnym czasie zmagania się z trwającą już ponad rok pandemią koronawirusa. Wielu z Was pożegnało swoich bliskich i znajomych, tysiące osób wciąż walczy z chorobą i jej skutkami. Chorych i cierpiących ogarniam serdeczną, modlitewną pamięcią i życzę im szybkiego powrotu do zdrowia, służbom medycznym – sił i wytrwałości, a wszystkim nam– mądrości, rozwagi i wzajemnej solidarności. Niech doświadczenie kruchości i przemijania życia kieruje nasze serca w stronę Tego, który nie zna śmierci i kresu – Jezusa Chrystusa.

Tegoroczny program duszpasterski zwraca naszą uwagę na Eucharystię, podkreślając znaczenie zgromadzenia na świętej wieczerzy. Paradoksalnie, nasze zgromadzenia liturgiczne są ograniczone i nie możemy swobodnie uczestniczyć w nabożeństwach. Również wiele form aktywności duszpasterskiej zostało w tym czasie zawieszonych. Mimo tych trudności nadal możemy trwać w bliskości z Bogiem m.in. przez modlitwę indywidualną i lekturę słowa Bożego, do których serdecznie zachęcam. Niech ewangeliczne opisy spotkań z Jezusem Zmartwychwstałym pogłębią Waszą zażyłość z jedynym Odkupicielem człowieka.

Z woli papieża Franciszka szczególnym patronem tego roku jest św. Józef. Przeżywany od grudnia Rok św. Józefa kieruje nasze myśli i modlitwy w stronę Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Święty Józef z pokorą i ufnością, w duchu posłuszeństwa, potrafił przyją

nawet te wydarzenia, których nie rozumiał, przedkładając wiarę nad własne dociekania. Bardzo Wam życzę, aby choroba, śmierć czy inne bolesne doświadczenia nie osłabiły w Was ufności, pokładanej w Panu Bogu. W każdym momencie życia niech będzie przy Was Opiekun Świętej Rodziny, Opiekun Kościoła powszechnego, patron ojców i mężów oraz patron dobrej śmierci.

Papieskim darem jest także Rok Rodziny „Amoris Laetitia”, który zwraca naszą uwagę na dar sakramentu małżeństwa jako fundamentu tej wyjątkowej wspólnoty ludzi i Boga. Modlitwą obejmuję wszystkie rodziny, zarówno te, które cieszą się miłością i radością, jak i te, które przeżywają rożne trudności i kryzysy. Pamiętam o wszystkich pokoleniach, doceniając szczególnie osoby najstarsze. Każdej rodzinie życzę wzajemnego szacunku, miłości, umiejętności przebaczania a nade wszystko opieki Świętej Rodziny z Nazaretu.

Wszystkim Diecezjanom życzę radosnych, zdrowych i pełnych ufności Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Niech ten wyjątkowy czas będzie dla Was umocnieniem wiary, nadziei i miłości. W blaskach Zmartwychwstania patrzmy na nasze życie doczesne, nie zapominając o obietnicy, którą nam zostawił nasz Pan: „…przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem” (J 14,3). Maryja, Pocieszycielka strapionych, Uzdrowienie chorych, Ucieczka grzesznych, niech Was wspiera w drodze do zbawienia.

Z pasterskim błogosławieństwem

+ Jan Wątroba

Biskup Rzeszowski

Wielkanoc 2021 r.

 
Odpust Matki Boskiej Anielskiej i Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Solidarności 2020r.
środa, 29 lipca 2020 13:38

Krzyż – p. Anna Leśniak

Relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszko – p. Katarzyna Leszczyńska

Obraz Matki Bożej Robotników – p. Maria Binkowicz

p. Zofia Gałuszka

p. Anna Michalska

p. Bernadetta Rzemińska

MARIANKI:

Amelia Bobowska

Izabela Godek

Ewelina Grudziak

Natalia Niemiec

Julia Pacocha

Anna Skrzyszowska

Gabriela Zajdel

Powitanie i pożegnanie figury Matki Bożej Robotników:

w imieniu dzieci - Izabela Godek

Szymon Skowron

w imieniu młodzieży - Natalia Niemiec

w imieniu dorosłych - p. Magdalena Kosiba

p. Aneta Skowron

p. Halina Niemiec

Modlitwa wiernych w dniu 02. 08. 2020 r.

Panie ze Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet:

p. Maria Binkowicz

p. Bernarda Binkowicz

p. Anna Leśniak

p. Beata Koś

p. Bernadetta Rzemińska

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOŻEJ ROBOTNIKÓW SOLIDARNOŚCI:

Liturgia powitania Obrazu

 1. Samochód „kaplica” przyjedzie punktualnie o godzinie rozpoczęcia wieczornej Mszy Świętej.

 2. Pieśń: Gwiazdo śliczna wspaniała/ w czasie wyjścia procesyjnego po Obraz/; procesja – krzyż w otoczeniu dwóch ministrantów niosących świece; ministranci, kapłani, celebransi, Ks. Proboszcz, wierni/.

 3. Po otwarciu samochodu – kaplicy i wyjęciu Obrazu Ks. Proboszcz oddaje hołd świętemu wizerunkowi i całuje ramę Obrazu.

Pieśń: Jak szczęśliwa Polska cała …

 1. Obraz biorą na ramiona przedstawiciele Parafii; wprowadzenie Obrazu do kościoła.

Po przybyciu do kościoła (do przygotowanego podium), ustawiają Obraz na przygotowanym miejscu, najpierw wyciągając drążki.

Relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki stawiamy na roku ołtarza, a Krzyż Nowohucki obok Obrazu.

Proboszcz nakłada kadzidło i okadza Obraz, w tym czasie zgromadzeni śpiewają: Witaj Mario, śliczna Pani albo O Maryjo witam Cię.

 1. Odczytanie Ewangelii o Nawiedzeniu Św. Elżbiety (Łk 1,39-45)

Po słowach wtedy Maryja rzekła: … zgromadzeni śpiewają hymn Magnifikat (Uwielbiaj duszo moja sławę Pana mego …)

 1. Słowa Powitania;

- Ks. Proboszcz (po powitaniu Proboszcz podchodzi do Obrazu, klęka i trwa chwile na modlitwie)

- Przedstawiciel Ludzi Pracy.

7. Po powitaniach rozpoczyna się Msza Św. od Chwała na wysokości Bogu … (Formularz Mszy Św. z uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej (26.08), albo ze święta Nawiedzenia (31.05).

Pieśń na ofiarowanie: Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką

Pieśń na Komunię: Bądźże pozdrowiona

Dziękczynienie: Ciebie Boga wysławiamy lub inna pieśń uwielbienia

Zakończenie: Z dawna Polski Tyś Królową

Różaniec

Pieśń: Zawitaj Królowo Różańca Świętego

Apel Jasnogórski

Parafia, która żegna obrazzabezpiecza przeniesienie Obrazu do samochodu „kaplicy”.

Organizacja pobytu Obrazu w parafii jest uzależniona od inicjatyw i możliwości. Zachęcamy do zaangażowania w peregrynację grup duszpasterskich, ludzi chorych, cierpiących.

Godzina odjazdu Obrazu jest do ustalenia z kierowcą w zależności od odległości do parafii.

31.07.2020r.(piątek) - spowiedź 16:30 - 17:30

01.08.2020r.(sobota) - Powitanie obrazu o 17:00 wg.scenariusza ,trwanie na modlitwie do 21:00 , do Apelu

02.08.2020r.(niedziela) - Dzień odpustu połączony z nawiedzeniem obrazu MB Robotników Solidarności

Msze Św.

7:00

9:00

11:00 - Głowna Msza Św. z procesja , zawierzenie Parafii MB  i Pożegnanie Obrazu MB Robotników Solidarności

Krzyż: P.Jan Szerląg

Chorągwie: P. Tadeusz Kosiba

P.Maciej Ciszewski

Baldachim: P.Zbigniew Kurek 

P.Andrzej Skrzyszowski

P.Artur Strugała

P.Roman Rzemiński

Panie z  Koła Gospodyń do obrazu i relikwi bł. Jerzego Popiełuszki i repliki Krzyża z Nowej Huty

 
Imię Moje Józef Święty Józefie Miej w Opiece Nasze Rodziny
poniedziałek, 14 grudnia 2020 15:08
 
Wytyczne dotyczące sprawowania sakramentów i pogrzebów w okresie obowiązywania prawnego stanu epidemii
wtorek, 05 maja 2020 09:52

Wytyczne dotyczące sprawowania sakramentów i pogrzebów w okresie obowiązywania prawnego stanu epidemii

Chrzest św.

Sakrament winien być udzielany poza Mszą Świętą, zwłaszcza w tych parafiach, gdzie świątynie są niewielkie.

Wystarczy jeden chrzestny lub chrzestna. Jeśli jest dwoje chrzestnych musi to być kobieta i mężczyzna.

Biskup Rzeszowski udzielił dyspensy od wymogu bycia bierzmowanym przy dopuszczaniu do godności rodzica chrzestnego dla tych, którzy przystąpiliby do bierzmowania w zaplanowanych uprzednio terminach (od 16 marca do 30 czerwca bieżącego roku).

Bierzmowanie

Zaplanowane bierzmowania zostają przełożone na jesień. Nowe terminy będą ustalane z Księżmi Biskupami w drugiej połowie sierpnia.

Począwszy od maja, w każdy drugi piątek miesiąca, w rzeszowskiej farze będzie udzielany sakrament bierzmowania osobom pełnoletnim. Przygotowanie do przyjęcia tego sakramentu ma być prowadzone w parafii zamieszkania kandydata w trybie indywidualnym. O przygotowaniu kandydata zaświadcza jego proboszcz.

Eucharystia

Podtrzymana jest dyspensa od obowiązku udziału w niedzielnej i świątecznej Eucharystii. Należy jednak zachęcać wiernych do fizycznego uczestnictwa w niej, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

Przypominam, że w naszej diecezji, zgodnie z przepisami liturgicznymi, do wiernego należy wybór formy przyjmowania Komunii Świętej (do ust lub na rękę). W miarę możliwości należy oddzielnie udzielać Komunii wiernym, którzy pragną ją przyjąć do ust i oddzielnie tym, którzy chcą przyjąć na rękę.

Pierwsza Komunia Święta

Terminy należy wyznaczyć w porozumieniu z rodzicami ukazując im istotę tej uroczystości i prosząc, by nie uzależniali w żaden sposób zgody na przystąpienie dziecka do Komunii Świętej od tego co niepewne, czyli od terminu wznowienia działalności przez lokale gastronomiczne.

Nie należy organizować uroczystości pierwszokomunijnych w maju.

Przyjmuje się jako zasadę dla całej diecezji, żeby pierwsze komunie święte odbyły się najpóźniej do ostatniego dnia sierpnia br. (przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego). Mając na uwadze duchowe dobro dzieci, które nie powinny być pozbawione łaski komunii eucharystycznej, rekomenduje się, aby uroczystości pierwszokomunijne zorganizować w parafiach w czerwcu.

Należy je przeprowadzać tak, aby nie naruszać przepisów państwowych, a przede wszystkim nie narażać dzieci. A więc, można organizować w małych grupach, także w dni powszednie (np. oktawy Bożego Ciała) lub na dodatkowych specjalnych mszach świętych, z udziałem niewielkiej liczby najbliższych dla dziecka osób a bez udziału innych wiernych.

Do bezpośredniego przygotowania dzieci, zwłaszcza liturgicznego, należy wykorzystać dodatkowe nabożeństwa majowe i czerwcowe, które powinny być specjalnie przeznaczone dla dzieci i ich rodziców lub opiekunów.

Nie wolno organizować żadnych spotkań w salkach domów parafialnych ani przeprowadzać „egzaminów” przed dopuszczeniem dzieci do pierwszej komunii.

Wszelkie spotkania organizacyjne dla rodziców mogą być przeprowadzone jedynie w kościele lub na terenie przykościelnym.

Sakrament Pokuty i Pojednania

Przystąpienie do pierwszej Komunii Świętej dziecka ma być poprzedzone jego przystąpieniem do pierwszej spowiedzi sakramentalnej.

Namaszczenie chorych i inne posługi

Podtrzymana zostaje zasada, że sakrament namaszczenia chorych jest udzielany tylko na prośbę chorego lub jego opiekunów. W takim wypadku kapłan ma obowiązek udzielić tego sakramentu.

Zawieszone nadal pozostają odwiedziny chorych w domach z okazji pierwszych piątków lub sobót miesiąca. Można udzielać jedynie Wiatyku.

Małżeństwo

W przypadku przełożenia przez narzeczonych daty ślubu na czas późniejszy nie ma potrzeby sporządzania ponownie protokołu z badania kanonicznego. Proboszcz powinien jedynie napisać krótkie wyjaśnienie, opatrzone pieczęcią i podpisane, i włączyć je do dokumentacji przedślubnej. Natomiast wymagane są ważne i aktualne dokumenty z USC, jeśli małżeństwo jest konkordatowe oraz aktualne metryki chrztu nupturientów, a więc sporządzone najdalej na 3 miesiące przed datą ślubu (nie starsze).

Poniżej przedstawiam wytyczne Diecezjalnego Duszpasterza Rodzin na temat przygotowania do małżeństwa podczas obowiązywania stanu epidemii. Zostały one zatwierdzone przez Biskupa Ordynariusza.

 1. Przygotowanie do zawarcia małżeństwa sakramentalnego w każdym przypadku podlega rozeznaniu Księdza Proboszcza parafii, w której zawierany jest ten sakrament (Papieska Rada ds. Rodziny, Przygotowanie do Małżeństwa 51; Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin 34; por. Familiaris Consortio 66).

 2. Ponieważ jedynie nieliczne pary postanawiają pobrać się w czasie zaostrzonych restrykcji, osoby takie można i powinno się potraktować w sposób indywidualny. Jako zadośćuczynienie obowiązkowi odbycia katechez przedmałżeńskich należy zaproponować narzeczonym odpowiednie materiały, a potem odbyć rozmowę weryfikującą. Jeśli chodzi o obowiązek odbycia katechez przedślubnych wraz z indywidualnymi spotkaniami w Poradni Rodzinnej, warto zobowiązać narzeczonych, aby po ustaniu zagrożenia skorzystali z tych katechez oraz spotkań indywidualnych już po ślubie. Można również zaproponować udział w rekolekcjach dla młodych małżeństw (np. Ruchu Spotkań Małżeńskich), nie rezygnując jednak ze zobowiązania do odbycia szkolenia z zakresu Naturalnego Planowania Rodziny. Należy w odpowiednim czasie przypomnieć o podjętych zobowiązaniach i zaproponować konkretne miejsca i daty ich realizacji oraz poprosić o dostarczenie odpowiedniego zaświadczenia, które należy dołączyć do protokołu małżeńskiego.

 3. Jeśli Ksiądz Proboszcz w danym przypadku uzna, że przed ślubem nie należy wymagać od narzeczonych zaświadczeń o odbyciu katechizacji przedślubnej i przedmałżeńskiej i zamiast tego przeprowadzi z narzeczonymi przygotowanie indywidualne, powinien ten fakt zaznaczyć poprzez dołączenie do protokołu małżeńskiego oświadczenia, zawierającego informacje o tym w jaki sposób zostało przeprowadzone to przygotowanie (np. z jakimi materiałami polecono się zapoznać, czy rozmowa weryfikująca potwierdziła spełnienie wymagań, do czego zobowiązano po ustaniu zagrożenia), opatrzonego datą i podpisem Księdza Proboszcza (Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin 34).

 4. Kiedy będzie to możliwe i bezpieczne, Diecezjalne Duszpasterstwo Rodzin przeprowadzi dodatkowe katechezy, rekolekcje lub dni skupienia, zarówno dla małżonków, którzy zostali zobowiązani do uzupełnienia formacji, jaki i dla tych narzeczonych, którzy przesunęli termin małżeństwa i znajdują się w potrzebie jak najszybszego odbycia katechez. Propozycje te będą połączone z możliwością zapoznania się z metodą Naturalnego Planowania Rodziny oraz indywidualnych spotkań z Doradcą Życia Rodzinnego. O miejscach i terminach tych wydarzeń Duszpasterze zostaną powiadomieni pocztą kurialną.

 5. Ze względu na wymagania czasowe związane z katechezami przygotowującymi do małżeństwa, niniejsze specjalne zasady powinno się stosować jedynie do tych narzeczonych, których ślub odbędzie się nie później, niż cztery miesiące po ustaniu zagrożenia.

 6. Lekturą przygotowującą do zawarcia małżeństwa sakramentalnego może być książka „Przygotowanie do małżeństwa” pod red. Ks. Władysława Szewczyka, dostępna do kupienia w Internecie, na przykład pod adresem: https://www.michalineum.pl/produkt/przygotowanie-do-sakramentu-malzenstwa-i-zycia-w-rodzinie/
  Można również zaproponować narzeczonym przesłuchanie konferencji ks. Piotra Pawlukiewicza „Małżeńskie zmagania o miłość, która nie ustaje cz. 1”, dostępnego na YouTube pod adresem https://youtu.be/EtMFeN9rDgk oraz cyklu 11 audycji Jacka Pulikowskiego „Kurs Przedmałżeński”, dostępnych na YouTube pod adresem: https://youtu.be/0Efv9yyryyM

 7. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Duszpasterstwem Rodzin: Diecezjalna Doradczyni Życia Rodzinnego Barbara Wiater tel. 693 205 400, Diecezjalny Duszpasterz Rodzin ks. Jan Kobak tel. 607 386 682.

Pogrzeby

Podtrzymane jest wskazanie, żeby pogrzeby ograniczyć do jednej stacji – przy grobie. Zaleca się, aby msze święte pogrzebowe były sprawowane w kościołach parafialnych osób zmarłych, chyba że okoliczności inaczej doradzają (np. odprawienie mszy świętej w kaplicy cmentarnej z uczestnikami pogrzebu na zewnątrz, gdy daje to szansę na uczestnictwo większej liczbie wiernych niż w kościele parafialnym).

Aktualnie obowiązuje norma, że w jednym pogrzebie może brać udział na cmentarzu do 50 osób nie licząc sprawujących posługę religijną i członków obsługi.

Przypominam, że obowiązuje zakaz przechowywania szczątków ludzkich (także spopielonych) poza miejscami do tego prawnie przeznaczonymi. W szczególności zakazane jest ich przechowywanie w domu, mieszkaniu itp. Natomiast miejscem pochówku może być tylko cmentarz (art. 12 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych). Do czasu pogrzebu ciało zmarłego lub jego spopielone szczątki mogą być legalnie przechowywane tylko w kostnicy lub w domu przedpogrzebowym.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 14

Menu strony
Pomagają nam

Pomocy finansowej na realizację konserwacji i renowacji naszego kościoła udzielają:

 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • MSWiA - Fundusz Kościelny
 • Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu
 • Urząd Marszałkowski w Rzeszowie
 • Starostwo Powiatowe w Strzyżowie
 • Urząd Gminy we Frysztaku

Raj księdza Juliana

Liturgia z dnia

 

Warto zajrzeć


stat4u