sobota, 28 Lis 2020

 Odpust Matki Boskiej Anielskiej i Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Solidarności 2020r.
środa, 29 lipca 2020 13:38

Krzyż – p. Anna Leśniak

Relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszko – p. Katarzyna Leszczyńska

Obraz Matki Bożej Robotników – p. Maria Binkowicz

p. Zofia Gałuszka

p. Anna Michalska

p. Bernadetta Rzemińska

MARIANKI:

Amelia Bobowska

Izabela Godek

Ewelina Grudziak

Natalia Niemiec

Julia Pacocha

Anna Skrzyszowska

Gabriela Zajdel

Powitanie i pożegnanie figury Matki Bożej Robotników:

w imieniu dzieci - Izabela Godek

Szymon Skowron

w imieniu młodzieży - Natalia Niemiec

w imieniu dorosłych - p. Magdalena Kosiba

p. Aneta Skowron

p. Halina Niemiec

Modlitwa wiernych w dniu 02. 08. 2020 r.

Panie ze Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet:

p. Maria Binkowicz

p. Bernarda Binkowicz

p. Anna Leśniak

p. Beata Koś

p. Bernadetta Rzemińska

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOŻEJ ROBOTNIKÓW SOLIDARNOŚCI:

Liturgia powitania Obrazu

 1. Samochód „kaplica” przyjedzie punktualnie o godzinie rozpoczęcia wieczornej Mszy Świętej.

 2. Pieśń: Gwiazdo śliczna wspaniała/ w czasie wyjścia procesyjnego po Obraz/; procesja – krzyż w otoczeniu dwóch ministrantów niosących świece; ministranci, kapłani, celebransi, Ks. Proboszcz, wierni/.

 3. Po otwarciu samochodu – kaplicy i wyjęciu Obrazu Ks. Proboszcz oddaje hołd świętemu wizerunkowi i całuje ramę Obrazu.

Pieśń: Jak szczęśliwa Polska cała …

 1. Obraz biorą na ramiona przedstawiciele Parafii; wprowadzenie Obrazu do kościoła.

Po przybyciu do kościoła (do przygotowanego podium), ustawiają Obraz na przygotowanym miejscu, najpierw wyciągając drążki.

Relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki stawiamy na roku ołtarza, a Krzyż Nowohucki obok Obrazu.

Proboszcz nakłada kadzidło i okadza Obraz, w tym czasie zgromadzeni śpiewają: Witaj Mario, śliczna Pani albo O Maryjo witam Cię.

 1. Odczytanie Ewangelii o Nawiedzeniu Św. Elżbiety (Łk 1,39-45)

Po słowach wtedy Maryja rzekła: … zgromadzeni śpiewają hymn Magnifikat (Uwielbiaj duszo moja sławę Pana mego …)

 1. Słowa Powitania;

- Ks. Proboszcz (po powitaniu Proboszcz podchodzi do Obrazu, klęka i trwa chwile na modlitwie)

- Przedstawiciel Ludzi Pracy.

7. Po powitaniach rozpoczyna się Msza Św. od Chwała na wysokości Bogu … (Formularz Mszy Św. z uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej (26.08), albo ze święta Nawiedzenia (31.05).

Pieśń na ofiarowanie: Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką

Pieśń na Komunię: Bądźże pozdrowiona

Dziękczynienie: Ciebie Boga wysławiamy lub inna pieśń uwielbienia

Zakończenie: Z dawna Polski Tyś Królową

Różaniec

Pieśń: Zawitaj Królowo Różańca Świętego

Apel Jasnogórski

Parafia, która żegna obrazzabezpiecza przeniesienie Obrazu do samochodu „kaplicy”.

Organizacja pobytu Obrazu w parafii jest uzależniona od inicjatyw i możliwości. Zachęcamy do zaangażowania w peregrynację grup duszpasterskich, ludzi chorych, cierpiących.

Godzina odjazdu Obrazu jest do ustalenia z kierowcą w zależności od odległości do parafii.

31.07.2020r.(piątek) - spowiedź 16:30 - 17:30

01.08.2020r.(sobota) - Powitanie obrazu o 17:00 wg.scenariusza ,trwanie na modlitwie do 21:00 , do Apelu

02.08.2020r.(niedziela) - Dzień odpustu połączony z nawiedzeniem obrazu MB Robotników Solidarności

Msze Św.

7:00

9:00

11:00 - Głowna Msza Św. z procesja , zawierzenie Parafii MB  i Pożegnanie Obrazu MB Robotników Solidarności

Krzyż: P.Jan Szerląg

Chorągwie: P. Tadeusz Kosiba

P.Maciej Ciszewski

Baldachim: P.Zbigniew Kurek 

P.Andrzej Skrzyszowski

P.Artur Strugała

P.Roman Rzemiński

Panie z  Koła Gospodyń do obrazu i relikwi bł. Jerzego Popiełuszki i repliki Krzyża z Nowej Huty

 
Zarządzenie Biskupa Rzeszowskiego w sprawie prowadzenia duszpasterstwa w okresie epidemii
sobota, 28 marca 2020 18:55

Zarządzenie Biskupa Rzeszowskiego

w sprawie prowadzenia duszpasterstwa w okresie epidemii


*W związku z trwającym stanem epidemii i najnowszymi zarządzeniami władz państwowych oraz po uwzględnieniu Dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 25 marca br., Wskazań Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca br. oraz Komunikatu przewodniczącego KEP z dnia 24 marca br. zarządzam co następuje:

Zasady ogólne:


*Wszyscy wierni znajdujący się na terytorium Diecezji Rzeszowskiej mogą skorzystać z udzielonej przez Biskupa Rzeszowskiego dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane. Dyspensa jest ważna od dnia 28 marca br. aż do odwołania.


*Kościoły mają pozostać otwarte dla wiernych.


*Księża mają obowiązek być gotowi do udzielenia posługi sakramentalnej wobec wszystkich wiernych, którzy o nią proszą. Albowiem ?wierni mają prawo otrzymywać pomoce od swoich pasterzy z duchowych dóbr Kościoła, zwłaszcza zaś słowa Bożego i sakramentów? (kan. 213 KPK).


*Wierni są usilnie proszeni o zastosowanie się do przepisów państwowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br. w okresie od 25.03.2020 do 11.04.2020 r. w trakcie sprawowania kultu może być obecnych do 5 uczestników nie licząc sprawującego kult i posługujących. Natomiast od dnia 12.04.2020 r. (Niedziela Zmartwychwstania) aż do odwołania w trakcie sprawowania kultu może być obecnych 50 osób (Zob. Rozporządzenie MZ z dnia 24 marca 2020 r., §1, p.4 w: DZ.U. z dnia 24 marca 2020 r., poz. 522). Przepisy te mają zastosowanie do wszelkiego rodzaju nabożeństw odprawianych w miejscach publicznie dostępnych (kościołach parafialnych, rektoralnych, kaplicach itp.). Należy wziąć pod uwagę, że przepisy te mogą podlegać zmianom.

Sprawowanie sakramentów:

Eucharystia

*Ponieważ od dnia 25 marca br. w każdej Mszy Świętej lub w innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc sprawujących liturgię, to oprócz kapłanów i kilku niezbędnych usługujących, mają to być w pierwszej kolejności osoby zamawiające intencję mszalną. Należy o tym poinformować wiernych.

*Jeśli przewidziano Mszę św. koncelebrowaną, to w celu umożliwienia uczestnictwa w niej przedstawicielom rodzin zamawiających każdą z intencji należy rozważyć odprawienie osobnych celebracji.

W kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego, w Domu Księży Seniorów oraz w domach zakonnych w celebracjach uczestniczyć mogą jedynie mieszkańcy domu, bez udziału osób postronnych.

*Dopuszczone są dwie formy udzielania Komunii Świętej: do ust i na rękę. Wybór należy do wiernego przystępującego do niej. Komunii Świętej należy udzielać z najwyższą starannością. Wskazane jest rozdzielenie grupy wiernych przyjmujących Komunię Świętą do ust od tych, którzy przyjmują Ją na rękę.

*Wiernym należy przypomnieć i wyjaśnić naukę Kościoła o Komunii Świętej duchowej.

*Pamiętając o zakazie odwiedzania osób będących w kwarantannie domowej, wiernym, którzy indywidualnie o to poproszą, należy udzielać Komunii Świętej poza liturgią, z wyjątkiem:

- Wielkiego Piątku, kiedy to Komunii Świętej można udzielić poza liturgią tylko chorym, którzy o to poproszą.

- Wielkiej Soboty, kiedy można udzielać Komunii Świętej poza liturgią jedynie jako Wiatyku.

Namaszczenie chorych

*Duszpasterze mają obowiązek udać się z posługą sakramentalną do chorego na wezwanie. Przy udzielaniu posługi należy przestrzegać ściśle wszystkich zasad higieny.

*Należy odwołać zwyczajowe wizyty u chorych z okazji pierwszego piątku lub pierwszej soboty miesiąca.

*Do odwołania pozostaje zawieszona posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej.

*W przypadkach osób chorych i starszych przebywających w DPS-ach i innych tego typu placówkach, możliwość posługi kapłańskiej jest uzależniona od władz zarządzających tego typu domami. Należy się do nich stosować.

Sakrament Pokuty i pojednania

*Sakrament pokuty i pojednania może być sprawowany jedynie w formie indywidualnej spowiedzi. Kościół nie dopuszcza możliwości sprawowania sakramentu pokuty i pojednania przez środki komunikacji elektronicznej takiej jak telefon, Internet itp. Stolica Apostolska nigdy nie zezwoliła na spowiedź ?na odległość? (por. Denzinger, nr 1994) i wskazuje, że w przestrzeni wirtualnej ?nie ma sakramentów? (Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, ?Kościół a Internet? z dnia 22.02.2002 w pkt. II).

*Duszpasterze winni zachować dyspozycyjność wobec wiernych, którzy zwrócą się z prośbą o spowiedź. Należy udostępnić wiernym numer telefonu i adres mailowy, poprzez który można umówić się z duszpasterzem na indywidualną spowiedź lub wyznaczyć i zakomunikować wiernym godziny dyżurów w miejscach spowiedzi.

*Spowiedź winna mieć miejsce w osobnych pomieszczeniach, umożliwiających sprawowanie sakramentu z zachowaniem większej odległości między penitentem a spowiednikiem, lub ? w razie takiej niemożliwości ? w często dezynfekowanych otwartych konfesjonałach.

*Wiernych należy pouczyć o treści przykazań kościelnych: 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty; 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą. Na mocy decyzji Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca 1985 r. okres, w którym jest możliwe wypełnienie 3. Przykazania kościelnego trwa od Środy Popielcowej do Uroczystości Trójcy Przenajświętszej.

*Ponadto należy pouczyć wiernych, że ten, kto nie będzie się w stanie wyspowiadać w tym czasie, po wzbudzeniu aktu żalu doskonałego może przystąpić do Komunii Świętej pod dwoma warunkami: 1) przystąpi do spowiedzi indywidualnej jak najszybciej będzie to możliwe; 2) nie pozostaje w karach kościelnych ani nie trwa z uporem w jawnym grzechu ciężkim, czyli spełnia wymogi uzyskania rozgrzeszenia [kan. 915 i 916 KPK].

*Po ustaniu epidemii we wszystkich parafiach zorganizować należy spowiedzi parafialne.

Pogrzeby

*Obrzędy pogrzebu należy ograniczyć do Stacji przy grobie. Jeżeli okoliczności na to pozwolą, dopuszczalna jest procesja od kaplicy cmentarnej lub od bramy cmentarza do grobu. Mszę Świętą pogrzebową należy odprawić w kościele bez trumny z ciałem lub urny z prochami.

Celebracje Wielkiego Tygodnia:

Niedziela Palmowa - Upamiętnienie wjazdu Pana do Jerozolimy w Niedzielę Palmową powinno być obchodzone wewnątrz budynku sakralnego. W kościołach katedralnych należy zastosować drugą formę przewidzianą przez Mszał Rzymski, zaś w kościołach parafialnych, oraz w innych miejscach - trzecią.

*Celebracje Świętego Triduum Paschalnego powinny być obchodzone bez udziału ludu a jedynie z konieczną asystą.

Wielki Czwartek - Msza Święta Krzyżma zostanie odprawiona przez Biskupów w katedrze rzeszowskiej bez udziału księży i wiernych z wyjątkiem osób posługujących. Poświęcone oleje będą do odebrania przez księży dziekanów po ustaniu restrykcji prawnych. Do tego czasu należy w sprawowaniu sakramentów korzystać z olejów poświęconych w zeszłym roku. Uroczysta Msza Święta dla wszystkich kapłanów, połączona z odnowieniem przyrzeczeń kapłańskich, odprawiona zostanie po ustaniu stanu epidemii.

*Podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej należy opuścić obrzęd obmycia nóg (mandatum). Na zakończenie Mszy św. Wieczerzy Pańskiej należy również pominąć procesję, natomiast Najświętszy Sakrament należy przechować w tabernakulum lub w ?ciemnicy?.

Wielki Piątek - W modlitwie powszechnej ma zostać dołączone wezwanie w związku z panującą sytuacją epidemii (tekst w załączniku).

Akt adoracji Krzyża przez pocałunek należy ograniczyć wyłącznie do celebransa. Pozostali uczestnicy liturgii oddają cześć Krzyżowi przez przyklęknięcie przed nim lub głęboki skłon.

*W celu umożliwienia poszczególnym wiernym indywidualnej modlitwy należy podtrzymać zwyczaj tzw. ?ciemnicy? i ?Grobu Pańskiego?. Nie wolno wystawiać straży grobowej ani organizować grupowych adoracji.

Wielka Sobota - W parafiach nie należy organizować poświęcenia pokarmów. Obrzęd ten powinien być zastąpiony modlitwą i Błogosławieństwem stołu w rodzinach w poranek wielkanocny. Formułę należy przekazać wiernym (w załączniku).

Liturgię Wigilii Paschalnej należy sprawować wewnątrz kościoła. Rozpocząć ją się powinno od pozdrowienia zgromadzonych, odmówienia odpowiednich modlitw przy paschale i zapalenia paschału (nie ma poświęcenia ognia). W liturgii chrzcielnej ma być zachowane jedynie odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Po zakończonej Eucharystii nie odprawia się procesji rezurekcyjnej. Najświętszy Sakrament może zostać wystawiony w ?Grobie Pańskim? do prywatnej adoracji wiernych.

Niedziela Zmartwychwstania - nie urządza się procesji rezurekcyjnej. Jeżeli Najświętszy Sakrament był przechowywany w ?Grobie Pańskim? można udzielić błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem na zewnątrz kościoła (np. przed drzwiami).

Inne:

*Uroczystości Pierwszych Komunii Świętych oraz liturgie z udzielaniem sakramentu bierzmowania młodzieży będą mogły być sprawowane dopiero po przywróceniu normalnego funkcjonowania szkół. Wówczas też zostanie ogłoszony szczegółowy harmonogram tych celebracji.

*Zobowiązuję wszystkich, aby udostępniać wiernym - gdzie to tylko jest możliwe - kontakt z kościołem i parafią przez internet, prowadząc transmisje on-line nabożeństw i na bieżąco przekazując informacje poprzez strony internetowe lub odpowiednie aplikacje.

*Wszystkich Was, Drodzy Diecezjanie, w tym trudnym momencie naszego życia, obejmuję moją modlitwą. Chorych i cierpiących proszę, aby swoje cierpienia łączyli z Krzyżem Jezusa Chrystusa i składali w ofierze za Kościół i cały świat. Z żywą wiarą zaufajmy Bożej Opatrzności i w codziennej modlitwie polecajmy Bogu naszą Ojczyznę, nasze rodziny i nas samych.

Wzywając orędownictwa naszej Matki i Królowej oraz wstawiennictwa naszych świętych Patronów, wszystkim z serca błogosławię.

+ Jan Wątroba

Biskup Rzeszowski

Ks. Piotr Steczkowski

Kanclerz Kurii

 
Wytyczne dotyczące sprawowania sakramentów i pogrzebów w okresie obowiązywania prawnego stanu epidemii
wtorek, 05 maja 2020 09:52

Wytyczne dotyczące sprawowania sakramentów i pogrzebów w okresie obowiązywania prawnego stanu epidemii

Chrzest św.

Sakrament winien być udzielany poza Mszą Świętą, zwłaszcza w tych parafiach, gdzie świątynie są niewielkie.

Wystarczy jeden chrzestny lub chrzestna. Jeśli jest dwoje chrzestnych musi to być kobieta i mężczyzna.

Biskup Rzeszowski udzielił dyspensy od wymogu bycia bierzmowanym przy dopuszczaniu do godności rodzica chrzestnego dla tych, którzy przystąpiliby do bierzmowania w zaplanowanych uprzednio terminach (od 16 marca do 30 czerwca bieżącego roku).

Bierzmowanie

Zaplanowane bierzmowania zostają przełożone na jesień. Nowe terminy będą ustalane z Księżmi Biskupami w drugiej połowie sierpnia.

Począwszy od maja, w każdy drugi piątek miesiąca, w rzeszowskiej farze będzie udzielany sakrament bierzmowania osobom pełnoletnim. Przygotowanie do przyjęcia tego sakramentu ma być prowadzone w parafii zamieszkania kandydata w trybie indywidualnym. O przygotowaniu kandydata zaświadcza jego proboszcz.

Eucharystia

Podtrzymana jest dyspensa od obowiązku udziału w niedzielnej i świątecznej Eucharystii. Należy jednak zachęcać wiernych do fizycznego uczestnictwa w niej, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

Przypominam, że w naszej diecezji, zgodnie z przepisami liturgicznymi, do wiernego należy wybór formy przyjmowania Komunii Świętej (do ust lub na rękę). W miarę możliwości należy oddzielnie udzielać Komunii wiernym, którzy pragną ją przyjąć do ust i oddzielnie tym, którzy chcą przyjąć na rękę.

Pierwsza Komunia Święta

Terminy należy wyznaczyć w porozumieniu z rodzicami ukazując im istotę tej uroczystości i prosząc, by nie uzależniali w żaden sposób zgody na przystąpienie dziecka do Komunii Świętej od tego co niepewne, czyli od terminu wznowienia działalności przez lokale gastronomiczne.

Nie należy organizować uroczystości pierwszokomunijnych w maju.

Przyjmuje się jako zasadę dla całej diecezji, żeby pierwsze komunie święte odbyły się najpóźniej do ostatniego dnia sierpnia br. (przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego). Mając na uwadze duchowe dobro dzieci, które nie powinny być pozbawione łaski komunii eucharystycznej, rekomenduje się, aby uroczystości pierwszokomunijne zorganizować w parafiach w czerwcu.

Należy je przeprowadzać tak, aby nie naruszać przepisów państwowych, a przede wszystkim nie narażać dzieci. A więc, można organizować w małych grupach, także w dni powszednie (np. oktawy Bożego Ciała) lub na dodatkowych specjalnych mszach świętych, z udziałem niewielkiej liczby najbliższych dla dziecka osób a bez udziału innych wiernych.

Do bezpośredniego przygotowania dzieci, zwłaszcza liturgicznego, należy wykorzystać dodatkowe nabożeństwa majowe i czerwcowe, które powinny być specjalnie przeznaczone dla dzieci i ich rodziców lub opiekunów.

Nie wolno organizować żadnych spotkań w salkach domów parafialnych ani przeprowadzać „egzaminów” przed dopuszczeniem dzieci do pierwszej komunii.

Wszelkie spotkania organizacyjne dla rodziców mogą być przeprowadzone jedynie w kościele lub na terenie przykościelnym.

Sakrament Pokuty i Pojednania

Przystąpienie do pierwszej Komunii Świętej dziecka ma być poprzedzone jego przystąpieniem do pierwszej spowiedzi sakramentalnej.

Namaszczenie chorych i inne posługi

Podtrzymana zostaje zasada, że sakrament namaszczenia chorych jest udzielany tylko na prośbę chorego lub jego opiekunów. W takim wypadku kapłan ma obowiązek udzielić tego sakramentu.

Zawieszone nadal pozostają odwiedziny chorych w domach z okazji pierwszych piątków lub sobót miesiąca. Można udzielać jedynie Wiatyku.

Małżeństwo

W przypadku przełożenia przez narzeczonych daty ślubu na czas późniejszy nie ma potrzeby sporządzania ponownie protokołu z badania kanonicznego. Proboszcz powinien jedynie napisać krótkie wyjaśnienie, opatrzone pieczęcią i podpisane, i włączyć je do dokumentacji przedślubnej. Natomiast wymagane są ważne i aktualne dokumenty z USC, jeśli małżeństwo jest konkordatowe oraz aktualne metryki chrztu nupturientów, a więc sporządzone najdalej na 3 miesiące przed datą ślubu (nie starsze).

Poniżej przedstawiam wytyczne Diecezjalnego Duszpasterza Rodzin na temat przygotowania do małżeństwa podczas obowiązywania stanu epidemii. Zostały one zatwierdzone przez Biskupa Ordynariusza.

 1. Przygotowanie do zawarcia małżeństwa sakramentalnego w każdym przypadku podlega rozeznaniu Księdza Proboszcza parafii, w której zawierany jest ten sakrament (Papieska Rada ds. Rodziny, Przygotowanie do Małżeństwa 51; Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin 34; por. Familiaris Consortio 66).

 2. Ponieważ jedynie nieliczne pary postanawiają pobrać się w czasie zaostrzonych restrykcji, osoby takie można i powinno się potraktować w sposób indywidualny. Jako zadośćuczynienie obowiązkowi odbycia katechez przedmałżeńskich należy zaproponować narzeczonym odpowiednie materiały, a potem odbyć rozmowę weryfikującą. Jeśli chodzi o obowiązek odbycia katechez przedślubnych wraz z indywidualnymi spotkaniami w Poradni Rodzinnej, warto zobowiązać narzeczonych, aby po ustaniu zagrożenia skorzystali z tych katechez oraz spotkań indywidualnych już po ślubie. Można również zaproponować udział w rekolekcjach dla młodych małżeństw (np. Ruchu Spotkań Małżeńskich), nie rezygnując jednak ze zobowiązania do odbycia szkolenia z zakresu Naturalnego Planowania Rodziny. Należy w odpowiednim czasie przypomnieć o podjętych zobowiązaniach i zaproponować konkretne miejsca i daty ich realizacji oraz poprosić o dostarczenie odpowiedniego zaświadczenia, które należy dołączyć do protokołu małżeńskiego.

 3. Jeśli Ksiądz Proboszcz w danym przypadku uzna, że przed ślubem nie należy wymagać od narzeczonych zaświadczeń o odbyciu katechizacji przedślubnej i przedmałżeńskiej i zamiast tego przeprowadzi z narzeczonymi przygotowanie indywidualne, powinien ten fakt zaznaczyć poprzez dołączenie do protokołu małżeńskiego oświadczenia, zawierającego informacje o tym w jaki sposób zostało przeprowadzone to przygotowanie (np. z jakimi materiałami polecono się zapoznać, czy rozmowa weryfikująca potwierdziła spełnienie wymagań, do czego zobowiązano po ustaniu zagrożenia), opatrzonego datą i podpisem Księdza Proboszcza (Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin 34).

 4. Kiedy będzie to możliwe i bezpieczne, Diecezjalne Duszpasterstwo Rodzin przeprowadzi dodatkowe katechezy, rekolekcje lub dni skupienia, zarówno dla małżonków, którzy zostali zobowiązani do uzupełnienia formacji, jaki i dla tych narzeczonych, którzy przesunęli termin małżeństwa i znajdują się w potrzebie jak najszybszego odbycia katechez. Propozycje te będą połączone z możliwością zapoznania się z metodą Naturalnego Planowania Rodziny oraz indywidualnych spotkań z Doradcą Życia Rodzinnego. O miejscach i terminach tych wydarzeń Duszpasterze zostaną powiadomieni pocztą kurialną.

 5. Ze względu na wymagania czasowe związane z katechezami przygotowującymi do małżeństwa, niniejsze specjalne zasady powinno się stosować jedynie do tych narzeczonych, których ślub odbędzie się nie później, niż cztery miesiące po ustaniu zagrożenia.

 6. Lekturą przygotowującą do zawarcia małżeństwa sakramentalnego może być książka „Przygotowanie do małżeństwa” pod red. Ks. Władysława Szewczyka, dostępna do kupienia w Internecie, na przykład pod adresem: https://www.michalineum.pl/produkt/przygotowanie-do-sakramentu-malzenstwa-i-zycia-w-rodzinie/
  Można również zaproponować narzeczonym przesłuchanie konferencji ks. Piotra Pawlukiewicza „Małżeńskie zmagania o miłość, która nie ustaje cz. 1”, dostępnego na YouTube pod adresem https://youtu.be/EtMFeN9rDgk oraz cyklu 11 audycji Jacka Pulikowskiego „Kurs Przedmałżeński”, dostępnych na YouTube pod adresem: https://youtu.be/0Efv9yyryyM

 7. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Duszpasterstwem Rodzin: Diecezjalna Doradczyni Życia Rodzinnego Barbara Wiater tel. 693 205 400, Diecezjalny Duszpasterz Rodzin ks. Jan Kobak tel. 607 386 682.

Pogrzeby

Podtrzymane jest wskazanie, żeby pogrzeby ograniczyć do jednej stacji – przy grobie. Zaleca się, aby msze święte pogrzebowe były sprawowane w kościołach parafialnych osób zmarłych, chyba że okoliczności inaczej doradzają (np. odprawienie mszy świętej w kaplicy cmentarnej z uczestnikami pogrzebu na zewnątrz, gdy daje to szansę na uczestnictwo większej liczbie wiernych niż w kościele parafialnym).

Aktualnie obowiązuje norma, że w jednym pogrzebie może brać udział na cmentarzu do 50 osób nie licząc sprawujących posługę religijną i członków obsługi.

Przypominam, że obowiązuje zakaz przechowywania szczątków ludzkich (także spopielonych) poza miejscami do tego prawnie przeznaczonymi. W szczególności zakazane jest ich przechowywanie w domu, mieszkaniu itp. Natomiast miejscem pochówku może być tylko cmentarz (art. 12 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych). Do czasu pogrzebu ciało zmarłego lub jego spopielone szczątki mogą być legalnie przechowywane tylko w kostnicy lub w domu przedpogrzebowym.

 
Plan uroczystości Wizytacji Ks. bp Jana Wątroby z bierzmowaniem - 11.03.2020r.
środa, 04 marca 2020 18:49

Plan uroczystości Wizytacji Ks. bp Jana Wątroby z bierzmowaniem - 11.03.2020r.

1.W drzwiach kościoła czekamy na Biskupa:

Bernadetta i Roman Rzemińscy ? z chlebem i kluczami

Asysta z wodą święcona - Ks. Proboszcz z krzyżem w kapie

-Wprowadzenie do kościoła Ks. Biskupa ? klęcznik ze stułą ? pieśń: ?Oto jest Kapłan Wielki?

-Odsłonięcie obrazu przy hejnale

-Modlitwa Proboszcza w int. Ks. Biskupa

-Ks. Biskup śpiewa oracje o Św. Mikołaju z Mszału wszyscy śpiewamy - pieśń ? ?Krzyknijmy Wszyscy?

-Powitanie dzieci: Iza Godek i Jakub Motyka

-Powitanie młodzieży: Kamil Koś , Iza Głód i Kinga Zięba

-Powitanie rodziców bierzmowanych: Agnieszka Szerląg i Szczepan Orzechowski

Ks. Proboszcz ? powitanie i sprawozdanie z 5 lat

Msza Święta

Pieśń na wejście: ?Przyjdź Duchu Święty?

Liturgia Słowa Bożego:

Czytanie I ( List do Galatów 5.): Adrian Długosz

Psalm : Mikołaj Salamon ?Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.?

Chwała Tobie Królu Wieków

?Przyjdź Duchu Święty,

Napełnij serca swoich wiernych

I zapal w nich ogień swojej miłości.? Chwała Tobie Królu Wieków

Ewangelia (J 14, 23-26 : Ksiądz Dziekan

Po Ewangelii Ks. Dziekan prosi o bierzmowanie z ambonki

Ks. Biskup od ołtarza prowadzi dialog: ?Droga młodzieży??

Kandydaci: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.

Wszyscy: AMEN

Homilia : Ksiądz Biskup

Po Homilii: odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

Modlitwa z wyciągnięciem rąk i bierzmowanie

Obmycie rąk:

Proboszcz wprowadza do odnowienia zobowiązań z I Komunii

Modlitwa Wiernych

Wezwanie I, II, III : Julia Godek

Wezwanie IV, V, VI : Klaudia Orzechowska

Procesja z darami :

Komentarz na przyniesienie darów : Kamila Reczek

Człowiek obdarowany przez Boga staje przed Nim ze swoimi symbolicznymi darami:

1.Miód: Jest obrazem słodyczy, dostatku, bogactwa, obfitości. Sam Bóg obiecał Mojżeszowi iż wprowadzi go w krainę płynącą mlekiem i miodem. Miód natury cud. Lek nad leki z bożej apteki.

2.Pismo Święte: Słowo życia prorok Ezechiel mówi, że w jego ustach zwój księgi był słodki jak miód. Spraw Panie, abyśmy wczytując się w Twoje Słowo byli żywą Ewangelią w naszych środowiskach.

3.Ornat: Symbolizuje kapłańskie obowiązki i godności. Jest symbolem ofiary Bożej spełnianej przez kapłana jako robotnika winnicy pańskiej. Symbol miłości Bożej przykrywający wszelki grzech ? zielony w kolorze nadziei na misje.

4.Kwiaty: Ich kolor daje radość, zapach daje świeżość, a obdarowany nimi czuje się szczęśliwy. Spraw Panie byśmy potrafili żyć radośnie, mieć zawsze mocną wiarę i z Tobą w życiu codziennym być szczęśliwymi.

5.Stuła: Symbol kapłaństwa i przebaczenia w sakramencie pokuty, abyśmy doświadczając Bożego Miłosierdzia potrafili dziękować za szafarzy Sakramentów Świętych.

6.Świeca: Symbol Jezusa który nieustanie jest z nami. Niech nasze życie będzie światłem wskazującym drogę wszystkim zagubionym.

7.Ampułki z Winem i Wodą: Przynosimy przed twój ołtarz Panie, wino i wodę. Chrystus jest Winnym Krzewem a my latoroślami. Przyjaźń zobowiązuje i domaga się także wierności. Udziel nam tego daru, byśmy entuzjazmem naszego życia, ukazywali piękno i godność każdego powołania

8.Hostia: Owoc już wypieczonego chleba ? Hostia. Dar z którego za chwile będziemy spożywali i którym będziemy się karmili. Spraw Panie byśmy potrafili być jak ta Hostia, zwykli, prości, zawsze

jednakowi.

Miód i Pismo św. : Adrian Długosz , Wiktoria Ochałek

Ornat i kwiaty : Mikołaj Szerląg , Kinga Zięba

Stuła i świeca : Kacper Bukowski , Izabela Głód

Ampułki z Winem i Wodą i Hostia : Julia Godek , Paweł Hendzel

Pieśń: ?Jeden Chleb?

?Panie dobry jak chleb?

?O krwi najdroższa?

?Dziękujemy Ci Ojcze Nasz?

Podziękowanie Księdzu Biskupowi , Księdzu Dziekanowi , Księdzu Proboszczowi:

Delegacje z kwiatami (3osoby) : Kinga Zięba , Kamil Koś , Izabela Głód

Rodzice : Katarzyna Ochałek , Marian Godek

Pieśń ?Pod Twą Obronę?

Wspólne zdjęcie z Księdzem Biskupem młodzieży bierzmowanej

Rekolekcje Wielkopostne 2020r. Z ŚW. JANEM PAWŁEM II I PRYMASEM TYSIĄCLECIA STEFANEM WYSZYŃSKIM

?Eucharystia daje życie?

Parafia Świętego Mikołaja w Lublii

Niedziela 8.03.2020r. ?Eucharystia źródłem życia?

7:00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną

9:00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną

11:00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną

15:00 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

Poniedziałek 9.03.2020r. ?Wiara ?Bóg mnie zachwycił?

8:00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną

11:30 - Nauka rekolekcyjną dla uczniów Szkoły Podstawowej

17:00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich

18:00 - Nauka rekolekcyjna dla rodziców

Wtorek 10.03.2020r. ?Eucharystia tajemnica celebrowana?

8:00 - Msza z nauką rekolekcyjną

11:30 - Nauka rekolekcyjna dla uczniów i spowiedź dla dzieci

15:30 - 17:00 - Spowiedź św. przed bierzmowaniem i wielkanocą

17:00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną. Zakończenie rekolekcji.

Środa 11.03.2020r.

Dzień Wizytacji Parafii Lubla przez Księdza Biskupa Jana Wątroby

11:00 - Spotkanie Ks. Biskupa z uczniami w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Lubli

12:00 - Obiad w Castel Gandolfo

12:30 - Odwiedziny rodziny wielodzietnej ? Szerląg Jan i Agnieszka - Lubla 190 A

13:00 - Odwiedziny seniorów ? Kiszka Edward i Janina oraz rodzina Ciszewskich - Lubla 189

14:00 - Modlitwa za zmarłych na cmentarzu parafialnym

16:00 ? 16:45 ? Spotkanie z grupami w Kościele

17:00 - Powitanie Ks. Biskupa Uroczysta Msza św. połączona z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania ? 12 osób

18:30 - Zakończenie wizytacji uroczystą kolacją z udziałem kapłanów dekanatu frysztackiego

Spotkanie w kościele z grupami parafialnymi: 16:00-17:00

Sprawozdania :

Rada Parafialna : Zofia Kurek

Parafialny Zespół Caritas : Maria Niemiec

Szkolne Koło Caritas : Maria Gancarska

Róże Różańcowe : Bernadetta Rzemińska

Pszczelarze : Tadeusz Obrocki

Apostolat fatimski :

Zespół Adoracyjny : Ks. Julian Bartnik

Ministranci i Lektorzy : Ambroży Cyran

Koło Misyjne : Anna Skrzyszowska

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 13

Menu strony
Pomagają nam

Pomocy finansowej na realizację konserwacji i renowacji naszego kościoła udzielają:

 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • MSWiA - Fundusz Kościelny
 • Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu
 • Urząd Marszałkowski w Rzeszowie
 • Starostwo Powiatowe w Strzyżowie
 • Urząd Gminy we Frysztaku

Raj księdza Juliana

Liturgia z dnia

 

Warto zajrzeć


stat4u