sobota, 28 Lis 2020

 

Localitatea Lubla este situată în partea de sud a Podişului Strzyżowski, care se întinde între Wisłoka şi Wisłok şi Valea Jasielsko-Sanocka şi Valea bazinului Sandomierz, la 12 km nord-est de Jasło, de-a lungul drumul spre Frysztak. Această zonă este cunoscută pentru peisajele sale frumoase şi pentru natura virgină. Satul este, de asemenea, un tezaur de locuri istorice care merită a fi văzute şi lasă o impresie de neuitat turiştilor.

Urme ale aşezării Lubla provin din neolitic. Elemente din epoca fierului şi Evul Mediu timpuriu, precum şi informaţiile scrise de mai târziu, arat dezvoltarea permanentă a acestei aşezări. În prezent, satul aparţine comunei Strzyżowski în judeţul Podkarpackie şi decanatului Frysztak din Dieceza Romano-Catolică de Rzeszow.

Prima menţionare istorică a satului Lubla provine din anul 1185. Komes­ul Nicolae din Bogoria, a dăruit satul Lubla Ordinului Cistercin din Koprzywnica şi a rămas în proprietatea sa până în anul 1796, când a fost înregistrat în averea familiei imperiale habsburgice. În anul 1808 satul a fost vândut de către guvernul austriac lui Ioan Botezătorul Rogoyski - Brochwicz. Proprietar al satului Lubla a fost, de asemenea, Andrei Rogoyski, autorul Pamiętników moich (Memoriile mele) în care descrie viaţa nobilimei din Galiţia. În anul 1862 satul a fost cumpărat de Ludwin Dzianott. Conacul din Lubla a rămas în posesia famieliei Dzianott până în anul 1946.

 

Şcoala parohială din Lubla a fost înfiinţată aproximativ în anul 1595. Izvoarele scrise atestă faptul că a fost situată în casa fostului dascăl. O nouă şcoală a fost construită pe terenul vechiului cimitir, în secolul al XIX-lea şi apoi transformată în Casă de cultură. Actuala şcoală ?Sf. Ioan Kanty? este situată în locul unde se afla conacul familiei Dzianott distrus complet în anul 1944. În Lubla, funcţionează de asemenea, filiala comunală a Bibliotecii Publice din Frysztak, deschisă în anul 1957, care posedă acum aproape 8 mii de cărţi.

Încă de la începutul secolului XX satul se putea lăuda cu o sală de lectură, o asociaţie de agricultori, pompieri, precum şi numeroase organizaţii profesionale. În anul 1914, o parte a satului aflată în vecinătatea localităţii Sieklówka a fost complet arsă de către armata austriacă, care era în retragere. În timpul ocupaţiei germane moşia familiei Dzianott a fost o verigă importantă în lanţul de rezistenţă cu personalul Armatei Ţării din Frysztak. Capelan al Inspectoratului Armatei Ţării în zona Podkarpackie a fost parohul din Lubla pr. Valentin Jasionowski.

Prima menţiune istorică a parohiei Lubla provine din anul 1277. Parohia probabil a existat dinainte, dar lipsa de documente face dificilă determinarea începutului acesteia.

În Lubla se poate vizita biserica. Sf. Nicholae, care este una dintre cele mai frumoase biserici în stil gotic, lucrată în lemn, în stilul goticului din Podkarpacie, construită la mijlocul secolului al XV-lea, de Nicholae Grot, stareţ al Ordinului Cistercin din Koprzywnica. În anul 1793a fost construit turnul bisericii. Acesta a fost distrus în timpul războiului, în august 1944. Turnul împreună cu gardul care împrejmuieşte biserica a fost reconstruit în anul 1995, datorită eforturilor depuse de pr. Francisc Podolski. Biserica a fost renovată de mai multe ori - inclusiv în anul 1778, 1838, 1862, 1922, precum şi după al Cel de-al doilea război mondial. De asemenea, în prezent începând din anul 2003, datorită interesului şi angajamentului pr. paroh Iulian Bartnik, sunt în curs de desfăşurare lucrările de conservare şi întreţinere pentru a restabili aspectul original al bisericii.

În biserică se află altarul principal în stilul baroc şi altarele laterale de la începutul secolului al XVIII-lea. Deosebit de interesante sunt valoroasele picturi: în stil gotic Misericordia Domini în altar pe partea stângă din mijlocul secolului al XV-lea, două picture în altar, în stilul goticului târziu ilustrând pe Fecioara Maria cu Pruncul, ca Regină a Îngerilor şi patronul bisericii, Sfântul Nicolae, precum şi imaginile Sfintei Ana cu Maria şi Pruncul şi Sfântul Joachim în partea dreaptă a altarului.

În stânga există un antepediu în stilul barocului târziu, reprezentându-l pe Cristos încoronat cu spini, şi moartea Sf. Stanislau episcop. La arcadă este o cruce in stil baroc din a doua jumătate a secolului al XVII-lea şi două sfeşnice in formă de îngeri în stil rococo. O parte importantă şi frumoasă a bisericii este amvonu în stil rococo din anul 1778, îmbogăţită cu sculpturi decorative şi un confessional din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. Pe peretele de sud a turnului clopotniţei este capul lui Isus, care comemorează un eveniment deosebit - în timpul tragerii aspra localităţii Lubla în ianuarie 1945, o explozie a distrus crucea, dar capul Răstignitului a rămas intact înfingându-se în peretele din lemn.

Sculptura cea mai valoroasă, care poate fi văzută în biserică, este statuia Sfintei Fecioare Maria Neprihănit Zămislită care ilustrează influenţa artei barocului italian.

În clopotniţă lângă biserică, se află un clopot gotic de la sfârşitul secolului al XV-lea.

În Lubla merită o atenţie deosebită aşa-numitele patru locuri de o arhitectură sacrală. Unul dintre ele este o capelă din secolul XIX în Bukowy Las. A doua este capela popular cu elemente neo-gotice din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, situată în partea dreaptă a nodului rutier Jasło-Frysztak cu acces la biserică. Demnă de menţionat este, de asemenea, o capelă în Sośnina, la graniţa cu Niepla precum şi o capelă din lemn pe drumul Jasło-Frysztak în partea de sud a satului.

Localitatea Lubla, din cauza bisericii din lemn, care este un monument istoric, datorită istoriei bogate şi aşezării frumoase, este un loc, care merită vizitat şi unde merită de a poposi o vreme. Aceasta va fi o oportunitate de a face cunostinţă cu istoria şi activitatea a satului şi a parohiei, care este printre cele mai vechi din Podkarpacie, fiind astfel, demne de o atenţie specială şi vizită.

 

 

tłum. ks. Alfons Eugen Zielonka

 

 

Menu strony
Raj księdza Juliana


stat4u